Donem un nou impuls al Barça!

ELS 9 IMPULSOS

1

Realitzarem una auditoria de la gestió anterior i implantarem de  manera urgent un nou pla econòmic.

2

Fomentarem la participació continuada dels socis en les decisions del club, a través de processos participatius durant tot l’any i la incorporació del vot electrònic.

3

Reforçarem el compromís i el control de directius i alts executius amb l’obligació de fer declaracions de béns anuals per augmentar la transparència en la gestió.

4

Crearem una marca pròpia de roba, amb part de la producció a Catalunya, i amb acord de partnership amb una marca global.

5

Oferirem un acord de patrocini amb la marca Catalunya, amb la participació d’institucions, associacions i empreses privades.

6

Reforçarem la Masia com a motor esportiu i econòmic i integrarem més sovint els seus jugadors en la dinàmica del primer equip.

7

Evitarem riscos financers en el desenvolupament de l’Espai Barça i el redefinirem de manera efectiva i realista.

8

Retribuirem el soci en forma de descomptes en funció dels objectius esportius aconseguits, de la mateixa manera que es fa amb jugadors i treballadors. També premiarem amb un 10% de descompte addicional l’assistència personal als estadis o al Palau.

9

Donarem més importància a les seccions existents i a l’esport femení, tot assegurant la seva rendibilitat al marge del futbol masculí.

9 IMPULSOS SOCIALS

1

Premiarem la fidelitat al Barça eliminant la quota de soci a partir del 25è any consecutiu d’antiguitat.Un dels nostres objectius econòmics és reduir dràsticament les despeses financeres i volem que aquest estalvi repercuteixi directament en els propietaris del club a partir del desembre de 2021. Si algú vol seguir contribuint amb la quota, li suggerim que faci soci a algun altre familiar que pugui estar-ne interessat.

2

Els mandats de les Juntes Directives tornaran a ser de 4 anys, d’acord amb una modificació exhaustiva dels Estatuts, que inclourà l’obertura de l’assemblea als socis i als col·lectius que tinguin interès a fer-ho, prèvia presentació d’una sèrie d’avals.

3

Els socis tindran prioritat absoluta per a la compra d’entrades per als partits al Camp Nou i dels viatges per als partits fora de casa, dins d’un període protegit. Més tard, tindran prioritat els penyistes i, finalment, els posseïdors de la categoria Culers Premium Membership, que pagaran un preu més alt.

4

Respondrem amb una assegurança a les dificultats econòmiques que puguin tenir els socis del Barça a l’hora de pagar la quota o l’abonament, en cas que acreditin haver-se quedat a l’atur.

5

Posarem a zero la llista d’espera per tenir un seient al Camp Nou. Tots els socis que hagin renovat correctament la seva demanda tindran un abonament de manera immediata.

6

Crearem una borsa de treball per a socis, que tindran prioritat en la contractació del club. L’accés professional al Barça serà per lliure concurrència i aplicació dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat entre tots els socis del club. El coneixement del Barça és un plus que ha d’incorporar el nostre personal laboral.

7

El suport de l’afició és clau per als èxits esportius del Barça i, per tant, augmentarem la dotació econòmica i la comunicació corresponent al Departament de Viatges i  a l’Espai d’Animació,  que esdevindrà la primera grada d’animació inclusiva a través de la col·laboració amb la Penya Special Barça i la Fundació del Barça. Facilitarem el transport al Camp Nou i a l’estadi Johan Cruyff tot buscant solucions per a l’aparcament i el trasllat d’una instal·lació a l’altra i subvencionant els autocars de les penyes.

8

Ens adaptarem en tot moment a la casuística dels socis amb necessitats especials, inclosa la gent gran. Donarem prioritat d’aparcament a les persones que tinguin més dificultats per fer trajectes a peu i farem més assequible el cost dels abonaments per a vehicles els dies de partit. Així mateix, facilitarem l’accés a la Segona i a la Tercera Graderia a través d’escales mecàniques, més ascensors i més rampes.  

9

El suport de l’afició és clau per als èxits esportius del Barça i, per tant, augmentarem la dotació econòmica i la comunicació corresponent al Departament de Viatges i  a l’Espai d’Animació,  que esdevindrà la primera grada d’animació inclusiva a través de la col·laboració amb la Penya Special Barça i la Fundació del Barça. Facilitarem el transport al Camp Nou i a l’estadi Johan Cruyff tot buscant solucions per a l’aparcament i el trasllat d’una instal·lació a l’altra i subvencionant els autocars de les penyes.

10

Impulsos extra!

S’oferiran molts més incentius a les persones que estiguin dins del període de tres anys d’espera de ser socis, ja que podran ser penyistes des del primer moment i podran comptar, entre altres avantatges, amb un accés gratuït a la plataforma Barça TV+.

9 IMPULSOS INSTITUCIONALS

1

Revisarem i reforçarem la Corporate Compliance (sistema de prevenció del delicte i compliment normatiu efectiu) per evitar nous episodis de judicialització del club i dotarem al Síndic del Soci, que serà escollit a través d’un procés obert a tots els socis, de més competències.

2

Exigirem màxim respecte arbitral i institucional de les diferents federacions i patronals esportives i insistirem en la consideració a tots els efectes en el palmarès de competicions menystingues o no atorgades com la Lliga Mediterrània del 1937; les Copes de Fires de 1958, 1960 i 1966; les Recopes de 1979, 1982, 1989 i 1997; i la Lliga i la Copa del Rei de bàsquet del 2015.

3

Estudiarem la incorporació de la secció d’handbol a la lliga francesa o en la Bundesliga alemanya, per tal de garantir la seva competitivitat i assegurar la seva viabilitat econòmica.

4

Millorarem la relació amb les autoritats municipals, autonòmiques, estatals i internacionals per oferir el valor afegit del Barça com a entitat compromesa amb els valors del respecte, el diàleg, la convivència i el benestar social, així com per participar en la redacció de lleis que afectin l’àmbit de l’esport, com ara la reducció o l’eliminació de l’aval necessari per optar a la presidència.

5

Fomentarem la relació multilateral amb clubs, patronals de clubs, federacions i associacions d’aficionats per tal de reduir els preus de les entrades visitants, assegurar la seva disponibilitat i garantir-ne el repartiment amb temps i forma.

6

Donarem prioritat als programes col·laboratius amb el tercer sector que vehicularem a través d’una interacció coordinada amb la Fundació, la Confederació Mundial de Penyes i l’Agrupació Barça Jugadors, que passaran a tenir un pes molt més específic en el dia a dia dins del club.

7

Crearem un Consell Consultor format per antics presidents, vicepresidents, candidats o esportistes que assessorarà de manera no vinculant la Junta Directiva sobre qüestions essencials per al funcionament del Club La voluntat és de canalitzar de manera constructiva la legítima discrepància enlloc que aquesta arribi a través dels mitjans de comunicació.

8

Ubicarem un columbari dins de l’estadi per a que els socis que així ho desitgin puguin tenir les seves restes incinerades al Camp Nou. Es tracta d’una última voluntat molt estesa entre la nostra massa social a la qual podem donar forma d’una manera discreta i ordenada però també de gran simbolisme.

9

Homenatjarem els més de 800 socis que han mort a causa de la pandèmia de la Covid-19 amb un acte solemne i la inauguració d’un monument memorial amb els seus noms. Serà el primer acte de la nostra Junta.

9 IMPULSOS ECONÒMICS

1

Realitzarem una auditoria de la gestió anterior i depurarem responsabilitats per les actuacions que detectem que siguin negligents, deslleials o il·legals.

2

Implantarem de manera urgent un nou pla econòmic que faci el club immune a crisis globals com la generada actualment per la pandèmia de la Covid-19.

3

Crearem una marca pròpia de roba, amb part de la producció a Catalunya, i amb acord de partnership amb una marca global.

4

Oferirem un acord de patrocini amb la marca Catalunya, amb la participació d’institucions, associacions i empreses privades.

5

Evitarem riscos financers en el desenvolupament de l’Espai Barça i el redefinirem de manera efectiva i realista, anticipant-nos a les necessitats del 2030. El nou Palau serà prioritari.

6

La licitació d’obres a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona es regirà per processos de concurs i de control equiparables als de les administracions públiques. Es garantirà la llibertat d’accés a les ofertes, la publicitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte entre els licitadors, respectant en tot cas el control de la despesa. S’adaptaran els terminis i es procurarà que siguin com més breus millor.

7

El Barça competirà en el mercat internacional de fitxatges amb les seves pròpies armes i farem totes les operacions econòmiques amb la responsabilitat de no posar mai en risc la propietat social del club, que és innegociable. La massa salarial de la primera plantilla masculina de futbol no pot tornar a superar el 60% del pressupost.

8

El club té tres àrees essencials: l’Econòmica, l’Esportiva i la Social. Les tres s’han de desenvolupar el màxim possible però tenint en compte les altres dues i no imposant-se competencialment en cap cas.

9

Fidelitzarem la major part possible dels més de 600 milions de seguidors i aficionats que té el Barça mitjançant la categoria Culers Premium Membership, que donarà accés a avantatges i gadgets exclusius a un preu de 30 euros l’any.

10

Impulsos extra!

El Barça competirà en el mercat internacional de fitxatges amb les seves pròpies armes i sent conscient en tot moment que el seu model de propietat social és innegociable.

11

Impulsos extra!

Aquesta filosofia farà que, en moments de crisi com l’actual, el club tingui més poder que tota la resta, ja que els fonaments de la base social i d’aficionats, el prestigi i pes històric són molt més sòlids.

9 IMPULSOS ESPORTIUS

1

Reforçarem la Masia com a motor esportiu i econòmic i integrar més sovint els seus jugadors en la dinàmica del primer equip.

2

Millorarem del perfil de jugador de la pedrera per dotar-lo de més polivalència i adaptació al futbol modern.

3

Prioritzarem la formació per sobre dels resultats esportius en tots els equips inferiors.

4

Redefinirem dels equips de treball de captació de talent, que es basaran sempre en la visió a mitjà i llarg termini.

5

Potenciarem una gran lliga entre els millors equips europeus sub-21 per fer més digerible el pas de la categoria juvenil a l’absoluta.

6

Un únic director esportiu garantirà la continuïtat de la filosofia i de l’estil de joc en tots els equips del Barça. El model de joc serà vistós i competitiu a parts iguals.

7

Els millors jugadors del món ja no es seduiran només amb potencial econòmic, sinó també amb un projecte únic i uns intangibles de prestigi inèdits en qualsevol altra institució esportiva.

8

S’establiran protocols individuals d’actuació que ajudaran els nous jugadors a integrar-se i a entendre la grandesa del Barça.

9

Donarem més importància a les seccions existents i a l’esport femení, tot assegurant la seva rendibilitat al marge del futbol masculí amb patrocinis més potents i una política específica de captació d’aficionats. El femení jugarà els partits més importants al Camp Nou.

10

Impulsos extra!

Crearem un escalat de sous i la plantilla s’anirà renovant constantment. Els jugadors veterans hauran d’entendre el seu nou rol amb renovacions més realistes i més curtes o, en cas contrari, donar pas a nous talents.

11

Impulsos extra!

Els esportistes que completin íntegrament la seva carrera al Barça tindran prioritat en la reubicació com a empleats del club després de la seva retirada.